El, värme och vatten
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos BRF Berwald, en förening vi är stolta över!
EL, VÄRME OCH VATTEN

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

HUSHÅLLSEL

Bostadsrättsföreningen har ett nätavtal med Borås Elnät AB, gällande elleverantör så är det respektive innehavare som tecknar detta avtal. Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman. Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Det går även att testa jordfelsbrytarens funktion i elcentralen. Jordfelsbrytaren skall testas minst var sjätte månad. Ha som regel att göra detta i samband med omställning till sommar respektive vintertid.

VÄRME

Bostäderna i Brf Berwlad Hestra har ett vattenburet radiatorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. I bottenvåningen finns det istället vattenburen golvvärme som ytterligare ökar komforten. Berwald Hestra är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten och el görs direkt till bostadsägaren. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen. Fjärrvärmecentralen är placerad i badrummet på nedre plan och skall efter anmoda vara tillgänglig för Borås Energi.

VATTEN

Du betalar för den mängd vatten som du själv använder. Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

AVLOPP

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur det går till hittar du i skötselanvisningarna för badrum. Detta gäller också de vattenlås som finns under diskbänk och handfat.

ENERGIFÖRBRUKNING

Elanvändningen i en nyproducerad bostad är relativt liten. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare.

UPPVÄRMNINGEN

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna direkt kan påverka. Ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag och se till att dörrar inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.

HUSHÅLLSEL

Det du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

VAD KOSTAR DET?

Ungefär så här mycket, enligt uppgift från Svensk Energi.
Lågenergilampa 9W i fyra timmar: 9 öre
Kylskåp per dygn: 70 öre
Frys per dygn: 1,30 kr
Använda brödrosten en gång: 30 öre
Koka vatten i vattenkokare en gång: 19 öre
Köra diskmaskinen en gång: 2,10 kr
Använda ugnen i tre timmar: 6,75 kr