Underhållsansvar
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos BRF Berwald, en förening vi är stolta över!
VEM ANSVARAR FÖR VAD I BOSTADEN?

Här följer en lista över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen för olika byggdelar enligt en tolkning av sjunde kapitlet i bostadsrättslagen (1991:614). Undrar du över något så kontakta någon i styrelsen. Observera att listan inte alltid motsvarar Brf Berwald Hestras standard eller tillval samt att utrustning och material kan variera mellan olika bostäder.

Ladda ner listan här

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Brf Berwald Hestra ingår i en samfällighet tillsammans med andra boende i området. Det är representanter från respektive föreningsstyrelse som kommer att sitta i styrelsen för samfälligheten. Samtliga boende i området har således ett gemensamt ansvar för skötseln av gemensamhetsanläggningen samt dess markyta, inklusive parkeringar.
Eftersom gångar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det underlättar också för dem som sköter skötseln.

PARKERINGSPLATSER

Till varje bostad ingår en parkeringsplats. Cykelparkering sker på anvisade platser.

FÖRRÅD

Till varje bostad finns ett låsbart förråd.

SOPHANTERING

Hushållssopor sorteras i svarta och vita påsar, dessa lämnas i moloker på området. Närmaste återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider. Ladda ner listan nedan för att lära er mer om sortering.

Sortera smart hemma

BRANDSÄKERHET

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis särskilt branddörrar, om sådana finns i fastigheten. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten. Varje bostad är utrustad med brandvarnare.

YTTRE MILJÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket och inte heller att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.